Appearance-An-Ivy-Oxford-Shirt-Skjorte-Slips-Tie-Skjorter-Hvid-White-Grenadine-Dark-Navy-Moerke-Blaa Appearance-An-Ivy-Oxford-Shirt-Skjorte-Slips-Tie-Skjorter-Hvid-White-Grenadine-Dark-Navy-Moerke-Blaa

SekretessPolicy

Om du har några frågor om vår integritetspolicy är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vi är personuppgiftsansvariga - Hur kan du kontakta oss?

Appearance A/S
CVR-nr: 34458561
Strandvejen 177, 2900 Hellerup
info@appearance.dk
+45 42487448

Genom att använda appearance.dk accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta
datapolicy. Vidare är vi medvetna om behovet av lämpligt och bra skydd
behandling av dina personuppgifter.

Syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om den avser personens privata bostadsort eller arbetsplats. Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och behandlar? Som en allmän regel kan du komma åt webbplatsen utan att berätta vem du är eller lämna någon personlig information om dig själv. Dock behöver Appearance viss personlig information för att kunna göra affärer med dig och tillhandahålla nyheter och andra tjänster till dig. Appearance A/S samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga.

Kategori av personuppgifter

Vi behöver följande information när du handlar hos oss för att kunna skicka varan till dig:
Namn, adress, telefonnr. och e-postadress.

Appearance samlar inte in personligt identifierbar information om dig från tredje part och lagrar inte information om betalningsmedel, t ex kortnummer på betalkort, bankkontonummer eller liknande.

Mottagare eller kategori av mottagare

Det är bara företaget som använder personuppgifter som vi har om våra kunder. Vi har riktlinjer för vem som har tillgång till dessa. Enbart onlinebutikschefer och paketansvariga.
Dessutom kan kundtjänstansvariga komma åt informationen för att kunna hjälpa kunder med frågor om leverans, produkten m.m.

Lagring av personuppgifter

Appearance lagrar personuppgifter som är registrerade hos Appearance A/S och lagras i fem år av ekonomiska skäl. Därefter raderas informationen.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsregler har du registrerat ett antal rättigheter i förhållande till företagets behandling av personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk .

Rätt att se information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig och en rad annan information.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad – får vi i fortsättningen endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att sända

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datatilsynets kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk .

Till vem förmedlar vi personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas av Appearance A/S lämnas endast vidare till:
• företagets interna avdelningar
• utvalda och pålitliga tredje parter som kan komma att använda dina personuppgifter för leveransändamål
varor eller tjänster som du har beställt
• affärspartners för att registrera och underhålla ditt användarkonto.
För att vidareutveckla och förbättra Utseendet för vi statistik över hur du använder webbplatsen.
Personuppgifterna registreras hos Appearance A/S och lagras i fem år,
varefter informationen raderas.
Vi samarbetar endast med databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information en
tillräckligt skydd.

Som registrerad hos Appearance A/S har du alltid rätt att skicka din
invändningar mot registreringen. Du har även rätt att få tillgång till information om vilka uppgifter som är registrerade
du. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen. Förfrågningar i detta avseende ska skickas till: contact@appearance.dk

Vad använder vi personuppgifterna till?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

  • Betjäna dina onlinetransaktioner i vår webbutik (skicka dina varor etc.)
  • Registrera och underhåll din profil
  • Ger dig möjlighet att delta i vissa tjänster. Detta är till exempel om du anmäler dig till tävlingar och eller kampanjer online.
  • Skicka dina varor/din beställning ut till dig
  • Säker drift och bra kundservice hos vår onlineverksamhet
  • Vi kan använda dina personuppgifter för att:

Tillgång till din information
Du har alltid möjlighet att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.
Om du vill ta emot dessa måste du kontakta oss på contact@appearance.dk
Du kan alltid få felaktig information borttagen eller rättad.